10.7. Velké Losiny
Jitka Hosprová (viola) & Maurizio Sciarretta (housle)

10. 7. 2018 - Velké Losiny, areál Ruční papírny; 19:30

Jitka Hosprová (viola) & Maurizio Sciarretta (housle)

Program:
J. S. Bach: Four Duets for Violin and Viola
     (Moderato , Allegro energico, Andante , Allegro)
J. Gemrot: 4 Inventions for Violin and Viola
A. Rolla: Duo Concertant 0p. 4, No.2
     (Allegro spiritoso, Tema e Variazioni , Rondo - Allegretto)
B. Martinů: Madrigal No1 for Violin and Viola
G. F. Handel: Johann Halvorsen Passacaglia


Jitka Hosprová ztělesňuje dynamické pojetí klasické hudby. Svojí vášní pro violu upoutává pozornost obecenstva k tomuto často přehlíženému nástroji a současně inspiruje skladatele k psaní nových hudebních děl.

Vystudovala Konzervatoř v Plzni a u doc. Jana Pěrušky absolvovala Akademii múzických umění v Praze. V průběhu studia získala stipendium na mistrovské kurzy sólové hudby v rakouském Semmeringu. Již jako sólistka reprezentovala Hudební fakultu na mezinárodním setkání vysokých škol v Grazu a na základě vítězství v konkurzu se v roce 2000 zúčastnila festivalu komorní hudby, který organizovala rozhlasová stanice Suddeutscher Rundfung. K violovému mistrovsví ji po studiích dovedl legendární italský violový virtuóz Luigi Alberto Bianchi. Jako zakládající členka Bennewitzova kvarteta, se kterým koncertovala doma i v zahraničí, např. v Holandsku, Německu a Rakousku, získala cenné komorní vzdělání. Uskupení pracovalo pod vedením světových špičkových kvartet - Amadeus kvartet, Alban Berg kvartet, Smetanovo kvarteto aj. Spolupráci završila v roce 1999 natočením CD s kvartety L. Janáčka, H .Krásy a P. Haase. Díky své kvalitě komorní hráčky je častým hostem předních českých kvartet - Janáčkovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarteto, Martinů kvartet, Epoque kvartet a Appolon kvartet. Společně s harfistkou Kateřinou Englichovou a lucemburským flétnistou Carlo Jahnsem založila v roce 2005 Bohemia Luxemburg trio, se kterým vystupuje v rámci Evropy. Společně natočili dvě CD.

V témže roce debutovala v USA koncerty ve Washingtonu DC a New Yorku. Na základě úspěšného vystoupení v USA zahájila spolupráci s významnou newyorskou agenturou Hunstein Artists a v následující sezoně je již představena americkému publiku na recitálech. Světovou veřejnost oslovila vystoupením ve Washingtonu DC při slavnostním předání ceny Medal of Freedom Ronalda Regana in memoriam dr. Miladě Horákové. V sezóně 2007 se představila americkému publiku v Los Angeles a Connecticutu jako sólistka French Chamber Orchestra a také sólovým recitálem v New Yorku. Vystoupila také na řadě světových hudebních festivalů - Presenses, Rheingau Sommer, Kulturtage Dresden, Pražské jaro, Pražský podzim, Český Krumlov, Moravský Podzim, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha, Ruse, Santander, Il Violino sulla Torre - Moresco, Cupra Musica Festival, Kartágský hudební podzim a jiné. Zdobí ji sólová debutová vystoupení v Londýně, Vídni, Paříži, Stockholmu, Římě, Miláně, Santiagu de Chile, Brazílii, Washingtonu DC a New Yorku.

Je zakladatelkou a ředitelkou festivalu PROCHÁZKY UMĚNÍM.

Hraje na český nástroj z dílny Petra Zdražila z roku 2012.

Italský houslista Maurizio Sciarretta vystudoval nejprve Konzervatoř v Bologni (prof. Luigi Rovigi). Již během studií se účastnil řady mistrovských kurzů a stáží u renomovaných houslových pedagogů (Franco Gulli, Enzo Porta, Christiano Rossi, Viktor Tretiakov, Thomas Brandis, Pavel Vernikov). Od mládí pravidelně s velkým úspěchem vystupoval jako sólista Orchestra del Conservatorio "G.B.Martini". V roce 1995 se přestěhoval do Německa, aby zde pokračoval ve studiu u renomovaného profesora Zakhara Brona, pokračovatele slavné ruské školy Davida a Igora Oistracha.

Na základě úspěšně absolvovaného konkurzu byl v roce 1999 přijat ke studiu na Scuola di Alto Perfezionamento "Walter Stauffer" v Cremoně (prof. Salvatore Accardo). Svá studijní léta završil ještě několikaletou spoluprací s rumunským houslovým mistrem Eugenem Sarbu, působícím v Londýně.

V roce 2001 absolvoval velmi úspěšné koncertní turné v Rumunsku a Bulharsku, kde se představil jako sólista (Sibelius - Koncert pro housle a orchestr) s orchestry "Oltenia" Philharmonic Orchestra of Craiova a "Jora" Philharmonic Orchestra of Bacau pod taktovkou Ovidiu Balana. V únoru 2002 přednesl společně se svým profesorem Eugenem Sarbu za doprovodu Orchestra da Camera of Bologna Koncert pro dvoje housle J.S.Bacha. Kritikou byl po té za svůj výkon označen za "jednoho z nejslibnějších houslistů nové generace". Byl rovněž pozván, aby vystoupil na slavnostním zahajovacím koncertě festivalu "Les Sommets Musicaux de Gstaad" vedle takových hvězd jako jsou Anne-Sophie Mutter, Lynn Harrell, Grigorij Sokolov, Cecilia Bartoli, Vadim Repin, a další.

Na koncertních pódiích vystupuje nejen jako sólista, ale je vyhledávaným hráčem v nejrůznějších komorních seskupeních.

Maurizio Sciarretta získal řadu ocenění na národních i mezinárodních houslových soutěžích. K nejvýznamnějším určitě patří 1. cena a také zvláštní cena "Paolo Borciani" za nejlepší interpretaci sonáty pro housle a klavír na mezinárodní houslové soutěži "Michelangelo Abbado" v Miláně (2002).

V letech 2001-2004 byl členem "Orchestra Filarmonica Arturo Toscanii of Parma". S tímto orchestrem hrál pod taktovkou světově uznávaných dirigentů, jako jsou Lorin Maazel, Zubin Mehta, Georges Pretre, Mstislav Rostropovič, Charles Dutoit, Yury Temirkanov.

Věnuje se také pedagogické činnosti - jako profesor houslové hry na Hudební akademii v Imole a také jako asistent prof. Zakhara Brona na mistrovských kurzech ve Švýcarsku, Německu a Itálii.

Hraje na nástroj z dílny pařížského mistra Jean-Baptiste Vuillauma z roku 1850.


Papírenskou manufakturu ve Velkých Losinách dal vybudovat v místech bývalého obilního mlýna Jan mladší ze Žerotína. Podle svědectví pramenů zahájila papírna výrobu jako jeden z podniků rozvíjejícího se vrchnostenského hospodářství někdy v rozmezí let 1591 - 1596. Zcela poprvé pak existenci papírny připomíná její dosud nejstarší známá průsvitka z roku 1596 v podobě žerotínského erbu - lva s korunkou stojícího na třech pahorcích. Od svého vzniku byl podnik až do 2. poloviny 18. století spjat s osudy velkolosinského dominia a jeho žerotínských držitelů.
Během staletí se v držení papírny vystřídala celá řada papírnických rodin a mistrů. Již v roce 1603 Jan mladší ze Žerotína podnik emfyteuticky odprodal prvnímu známému papírníkovi Ondřeji Klugovi. Po celé 17. a 18. století zásobovala papírna produkcí zejména psacích, konceptních papírů a lepenky své nejbližší okolí. Některým papírníkům se zde příliš nedařilo. Do historie papírny zasáhly i zdejší nechvalně známé čarodějnické inkviziční procesy poslední čtvrtiny 17.století, když se v roce 1680 jednou z jejich prvních obětí stala i manželka losinského papírníka Barbora Göttlicherová. Roku 1729 byl žerotínskou vrchností do papírny pořízen převratný vynález - holandr k přípravě papíroviny, patrně jako první zařízení tohoto druhu na Moravě. I přes snahu žerotínských majitelů zdokonalovat a modernizovat výrobní postupy se zdejším papírníkům, kteří zde působili jako nájemci, nepodařilo prosadit se v konkurenci svých blízkých konkurentů, zejména papírny šumperské. Snad i proto roku 1778 hrabě Jan Ludvík ze Žerotína podnik prodal papírnickému mistru Matyáši Wernerovi ml., který jej po dlouhé době přivedl k období rozkvětu a prosperity. Právě v tomto období přelomu 18. a 19. století získal soubor objektů ruční papírny svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu.
Rozmach strojní průmyslové papírenské výroby poloviny 19.století byl v celoevropském měřítku příčinou těžké výrobní a odbytové krize papírenských manufaktur a jejich rychlého zániku. Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti Antona Schmidta st., jehož rodina papírnu koupila roku 1855. Vedle bělidla, textilní a papírenské výroby zde byla roku 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna. Objevení vynikajících filtračních vlastností ručně čerpaného papíru a posléze i jeho renesance v uměleckých kruzích umožnily tradičnímu papírnickému řemeslu ve Velkých Losinách přežít nejtěžší období a přenést se díky své originalitě a kvalitě až do současnosti.
V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku Olšanské papírny, později akciové společnosti, zabývající se papírenskou výrobou v několika strojních průmyslových papírnách na Šumpersku. Od roku 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s.
Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Ručně čerpané papíry a dnešní sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních českých rukodělných výrobků.
Od poloviny 70. let 20. století prošel celý areál několika etapami nákladných rekonstrukcí a oprav, které pokračují i v současné době. Unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2001 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.

Zdroj: Ruční papírna Velké Losiny