5.7. Maršíkov
Miroslav Vilímec (housle) & Jarmila Vlachová (akordeon)

5. 7. 2018 - Maršíkov, Kostel sv. Archanděla Michaela 19:00

Miroslav Vilímec (housle) & Jarmila Vlachová (akordeon)

Program:
Joseph Sulzer: Sarabanda na G struně, op. 8
Georg Friedrich Haendel: Sonáta E dur (1. Adagio 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro)
Manuel de Falla: Španělská suita (výběr)
Ernest Bloch: Nigun ze Suity Baal Shem (3 obrazy ze života Chasidů)
John Williams: Melodie ze Schindlerova seznamu
Alfred Schnittke: Suita ve starém slohu (výběr)
Pablo de Sarasate: Cikánské melodie op. 20


Miroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty. Od roku 1992 působí jako koncertní mistr České filharmonie, kromě toho však vyvíjí bohatou sólistickou činnost. Hrál mnohokrát sólově s Českou filharmonií (např. koncerty Paganiniho, Saint-Saense, Lala, Mozarta atd.), vystupoval též s orchestrem FOK , Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s mnoha dalšími. V současné době je též koncertním mistrem a sólistou orchestru Symphony Prague i komorního tělesa Harmonia Praga. Miroslav Vilímec je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb. S Českou filharmonií např. provedl za řízení šéfdirigenta Václava Neumanna a za osobní účasti Rafaela Kubelíka houslový koncert č. 4, B dur Jana Kubelíka, mezi významné počiny se řadí i souborná CD nahrávka 14 houslových koncertů francouzského klasického skladatele Josepha Boulogne, Chevaliera de Saint-George.

Jarmila Vlachová ...

Dřevěný kostel sv. Michala Archanděla nechal postavit na místě staršího svatostánku v r. 1609 pro luterány majitel vízmberského panství (dnes Loučná nad Desnou) Přemyslav II. ze Žerotína.
Jedná se o roubenou, pozdně gotickou stavbu s renesančně řešeným interiérem kněžiště. Vzhled kostela se od doby výstavby prakticky nezměnil, pouze byl postupně obměňován inventář. Byl zachován kazetový strop a klenba presbyteria, potiskové zdobení stěn, zvon aj.
Rozsáhlejší stavební úpravy proběhly v letech 1655-57 (dlažba), v letech 1776-77 (rokoková výzdoba), hlavní oltář byl nově vyzdoben obrazem malíře Ignace Raaba a zakoupeny také boční oltáříky.
Z obrazové výzdoby je velmi zajímavý obraz Nejsvětější Trojice, který visí v levém průčelí presbyteria.
Překrásně zdobená křtitelnice z roku 1615 byla z kostela odvezena do depozitářů obce a okolních muzeí, aby se zabránilo jejímu zcizení.
Zásadní rekonstrukce proběhla v letech 1929-30, kdy byl kostel odvlhčen, opatřen kamenným základem a vyměněno mnoho prohnilých segmentů stavby. Staticky byl kostel zajištěn v roce 1994.

zdroj: obec Velké Losiny